czwartek, 7 lipca 2016

Process Win Tool

Mała aplikacja tym razem w C# (napisany w ramach nauki języka C#)
1.Uruchamianie i zatrzymywanie usługi.
2.Włączanie okna usług windows
3.Zapisywanie zmian w Windows Embeded
4.Stan aplikacji/usług przedstawiony na kontrolkach led
5.Ping dwóch adresów
6.W trzeciej zakładce można zdalnie wył/wł usługi lub programy. Listę adresów IP wczytuje program z pliku xml.

Obrazy: