sobota, 21 stycznia 2017

TabFirmEdit


Program do obsługi pliku .ini z konkretnymi kluczami i przypisanymi do niego plikami.
Z poziomu można dodawać, usuwać, zmieniać nazwy kluczy oraz stan aktywacji kluczy.
Sekcje również można edytować, dodawać i usuwać. Można również sprawdzić czy dla danego klucza jest odpowiedni plik. Aplikacji pamięta ostatnio otwarty plik i sekcje i przywraca je podczas ponownego otwarcia. Oprócz wdrożonej obsługi DragDrop jest również automat kontroli poprawności kluczy oraz dostępności plików.

Potrzebna biblioteka: Visual C++ 2015 Redistributable x86
oraz MadMilkman.Ini w wersji 1.0.6.2

Obrazy aplikacji:piątek, 6 stycznia 2017

Simple Restore Size

The program is used for scaling images at their original size according to the above scale. After calibrating the image can be printed on cards and later the glue together. The image can be applied to a grid that helps flush the clog cards.

Screens: