sobota, 21 stycznia 2017

TabFirmEdit


Program do obsługi pliku .ini z konkretnymi kluczami i przypisanymi do niego plikami.
Z poziomu można dodawać, usuwać, zmieniać nazwy kluczy oraz stan aktywacji kluczy.
Sekcje również można edytować, dodawać i usuwać. Można również sprawdzić czy dla danego klucza jest odpowiedni plik. Aplikacji pamięta ostatnio otwarty plik i sekcje i przywraca je podczas ponownego otwarcia. Oprócz wdrożonej obsługi DragDrop jest również automat kontroli poprawności kluczy oraz dostępności plików.

Potrzebna biblioteka: Visual C++ 2015 Redistributable x86
oraz MadMilkman.Ini w wersji 1.0.6.2

Obrazy aplikacji: